Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na społeczno-ekonomiczną sytuację rolników i wieś w Polsce.

Równe drogi, zadbane obejścia, kolorowe place zabaw, czyste krowy, a równocześnie brak lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych oraz małych sklepów, wyludniające się wsie, spadająca liczba gospodarstw rodzinnych i rosnące obszary monokultur – taki jest obraz polskich terenów wiejskich po 30 latach transformacji. Na ten stan ma wpływ europejska wspólna polityka rolna (WPR), a także sposób jej realizacji na poziomie krajowym.

Product details
Date of Publication
maj 2019
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
4
Licence
Language of publication
Polski