Polityka na talerzu

Przewodnik po akroekologii i suwerenności żywnościowej
Bezpłatnie

Coraz więcej raportów, a także obserwacji prowadzi nas do wniosku że rolnictwo w obecnym, przemysłowym kształcie nie tylko nie wspiera systemu przyrodniczego, ale mu zagraża. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia i gospodarki współczesnego świata, tak i w rolnictwie konieczna jest szybka i zdecydowana zmiana paradygmatu. Musimy odejść od systemu, który za cel stawia sobie jedynie wzrost produktywności, a przyrodę i zwierzęta traktuje jak niewyczerpane źródło rozrzutnie konsumowanych zasobów. I właśnie alternatywny paradygmat proponuje publikacja „Polityka na talerzu”.  W zrozumiały sposób wyjaśnia ona na jakich wartościach, celach i praktykach powinien się oprzeć nowy, lepszy system żywnościowy.

Centralne miejsce zajmuje w nim pojęcie agroekologii, które – choć w Polsce wciąż mało znane - weszło już do głównego nurtu dyskusji o transformacji rolnictwa. Agroekologia jest dziś koncepcją, którą posługują się nie tylko oddolne ruchy społeczne.  Została wprowadzona do oficjalnych dokumentów instytucji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

„Agroekologia jest wyrazem sprzeciwu wobec globalnych polityk faworyzujących największe podmioty gospodarcze, które dopuszczają się grabieży ziemi i innych zasobów naturalnych. Jako ruch społeczny broni małych gospodarstw i rodzinnego rolnictwa, społeczności wiejskich, suwerenności żywnościowej, lokalnej produkcji i krótkich łańcuchów dostaw, zachowania różnorodności nasion i ras, zapewnienia konsumentom dostępu do wysokiej jakości żywności.”

Publikacja podzielona jest na cztery części inspirowane aspektami i wymiarami, które obejmuje agroekologia: wiedza, polityka, praktyka i zmiana (w kontekście ruchu społecznego).

Pierwsza zaczyna się od słowniczka, który wyjaśnia kluczowe pojęcia, a dalej szeroko omawia koncepcje agroekologii i suwerenności żywnościowej.

Druga część przybliża skomplikowane polskie, europejskie i globalne uwarunkowania i ramy polityk rolno-żywnościowych. W części „praktyka” przedstawione są konkretne agroekologiczne postulaty i rozwiązania, a także podsumowanie istotnego raportu przygotowanego przez jedną z agend ONZ.

Ostatnia część dotyczy zmiany – zarówno naszej świadomości, przyzwyczajeń i nawyków, jak też całego systemu.

Publikacja jest owocem pracy wielu aktywistek i aktywistów z Nyeleni Polska i Koalicji Żywa Ziemia.

Product details
Date of Publication
styczeń 2020
Publisher
Nyeleni Polska, Koalicja Żywa Ziemia
Number of Pages
68
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-949813-1-0
Spis treści

Wstęp   3

Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie   4

WIEDZA   5

Słowniczek pojęć   6

Agroekologia    12

Agroekologia według FAO  14

La Via Campesina w działaniu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej 15

Suwerenność Żywnościowa   20

Bezpieczeństwo żywności a bezpieczeństwo żywnościowe   22

Nowe techniki hodowlane to nowe GMO   24

Kilka rzeczy, ktore warto wiedzieć dyskutując o mięsie  26

POLITYKA   29

Mapa otoczenia instytucjonalnego i organizacyjnego  30

Agroekologia a Wspolna Polityka Rolna  35

„Wzmocnienie agroekologii”  38

Kenia – rolnictwo i rozwoj agroekologii  40

Jak łączyć drobnych producentow z rynkami? 43

„Deklaracja Praw Chłopskich” w kontekście dzisiejszych wartości  44

PRAKTYKA   45

Agroekologia i inne innowacyjne podejścia

do zrownoważonego rolnictwa i systemu żywnościowego   46

Jak rozwijać rolnictwo ekologiczne?  48

Bez owadow nie da rady   50

Produkcja i dostęp do nasion roślin użytkowych   52

„Nie ma, nie ma wody na pustyni”   54

Permakultura dla rolnikow? Czemu nie?   56

ZMIANA   59

Ogrody społecznościowe. Idea i potrzeba  60

Kooperatywy spożywcze – droga do suwerenności żywnościowej  62

Głowa ku ziemi. Kilka uwag o edukacji w agroekologii  64

Skromna obfitość. Słowo o postwzroście  65

Zamiast podsumowania – bajka   68