Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021

          To kampania zainicjowana przez Komisję Europejską, organizowana każdego roku w dniach 16-22 września. W tym roku obchodzimy ją pod hasłem: „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”.

Europejski Atlas Mobilności 2021

Fakty i liczby na temat transportu i mobilności w Europie

Zrównoważony transport i mobilność są kluczem do walki z kryzysem klimatycznym, a także do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jednak obecnie transport odpowiada za prawie 30% emisji CO₂ w Unii Europejskiej. W jaki sposób Unia Europejska może ograniczyć emisje związane z transportem oraz mobilnością i jednocześnie zapewnić obywatelom i obywatelkom dostęp do usług, tworzyć zielone miejsca pracy i być liderem innowacji w tym sektorze?

Pobierz publikację w języku angielskim

Launch of the European Mobility Atlas 2021: Facts and Figures about Transport and Mobility in Europe - Heinrich-Böll-Stiftung European Union

video-thumbnail Watch on YouTube

Hotels auf Schienen: Der Aufstieg der Nachtzüge in Europa - Heinrich-Böll-Stiftung European Union

video-thumbnail Watch on YouTube

Charging ahead: Sustainable batteries for e-mobility - Heinrich-Böll-Stiftung European Union

video-thumbnail Watch on YouTube

Night time on European Rails: The rise of night trains in Europe - Heinrich-Böll-Stiftung European Union

video-thumbnail Watch on YouTube