Strona główna

Dokąd zmierza Świat? Jaka będzie przyszłość Europy? Gdzie jest w tym wszystkim miejsce dla Polski? „Świat pod lupą” to zaproszenie do obywatelskiej debaty o tematach międzynarodowych. Dyskusje, filmy i warsztaty pozwolą zobaczyć współczesne wyzwania wyraźniej i z wielu perspektyw.

Wybory to święto demokracji, które regularnie przypomina, dlaczego należy myśleć o ogólnym stanie i przyszłości państwa oraz interesować na co dzień różnymi rozwiązaniami politycznymi. Zapraszamy do śledzenia analiz z przebiegu i wyników kampanii parlamentarnej pod kątem ważnych dla zrównoważonego rozwoju tematów. 

Demokracja & Prawa Człowieka

Jak działają Młodzieżowe Rady Gmin, jedno z czołowych narzędzi  aktywizacji obywatelskiej młodych osób w Polsce? Jak są postrzegane? Jak wygląda ich współpraca z organami samorządowymi? Gert Röhrborn przybliża możliwości i dalszy rozwój konsultacji polityki miejskiej z udziałem młodzieży.  

Najnowszy raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej dowodzi, że w szkołach w Polsce dochodzi do łamania praw człowieka, upowszechniania i wzmacniania stereotypów i przemocy motywowanej uprzedzeniami.  Jakie wnioski wypływają z monitoringu? Jakie działania należy podjąć, by chronić dzieci i młodzież przed dyskryminacją?

Jak organizacje edukacyjne i społeczne mogą reagować na wzrost sił populistycznych, agresji i nastrojów ksenofobicznych? Wywiad z Thomasem Krügerem, dyrektorem  Bundeszentrale für politische Bildung, pozwala lepiej zrozumieć współczesne wyzwania dla demokracji i wskazuje uniwersalne pomysły na budowanie społeczeństwa otwartego.

Energia & Klimat

Już w dn. 13-25 maja odbędzie się 13. edycja festi­walu filmowego Millenium Docs Against Gravity. Serdecznie zapraszamy wraz z organizatorami i  innymi partnerami na majowe święto kina zaangażowanego oraz liczne wydarzenia edukacyjno-kulturalne, w tym debaty o demokracji energetycznej.

„Europa ma potencjał, by stać się pionierem zielonej rewolucji przemysłowej. Na tym właśnie polu rozstrzygnie się zarówno dobrobyt przyszłych pokoleń, jak i rola Europy w świecie” – oto myśl przewodnia seminarium poświęconego nowatorskim koncepcjom zrównoważonego rozwoju i tworzenia zielonych alternatyw ekonomicznych, społecznych i przemysłowych. 

Dla polityki klimatycznej i globalnego zrównoważonego rozwoju rok 2015 miał być rokiem szczególnym. Wbrew obawom uzgodniono 17 nowych globalnych celów zrównoważonego rozwoju oraz nowe porozumienie klimatyczne. Barbara Unmüßig analizuje oba dokumenty z perspektywy społecznej i ekologicznej.        

Polityka Międzynarodowa

"Z historii Unii Europejskiej można wywieść pewną podstawową regułę, która napawa nadzieją – dotąd każdy kryzys owocował wyższym stopniem integracji", podkreśla Ralf Fücks w artykule o sposobach na ożywienie ducha europejskości oraz wzmocnienie jedności przy zachowaniu różnorodności.

"Nie można znormalizować relacji z Rosją, dopóki Moskwa prowadzi wojnę na Ukrainie", niemiecka posłanka Marieluise Beck i ekspert Ralf Fücks  analizują w angloęzycznym artykule możliwości przezwyciężania konfliktu na wschodzie Europy.

Od 2015 roku Niemcy stały się krajem docelowym dla niezwykle dużej liczby uchodźców m.in. z Syrii, Iraku i Afganistanu. Napływ migrantów zdominował wewnętrzną debatę społeczno-polityczną  na temat skutecznych i sprawiedliwych rozwiązań oraz realnych  sposobów udzielania wsparcia poszukującym bezpiecznego schronienia.

Publikacje

Atlas węgla - okładka

Zbiór artykułów i infografik dot. górnictwa w Polsce i na świecie odpowiada na potrzebę rzeczowej dyskusji o stopniowej rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego. Poprzez pokazanie wpływu energetyki węglowej na zdrowie, środowisko, politykę, prawa człowieka i rynek pracy Atlas zachęca do krytycznej analizy obecnego systemu energetycznego oraz sposobu eksploatacji surowców, a tym samym refleksji nad całym modelem gospodarczym i konsumpcyjnym.

Okładka: broszura Niemiecka transformacja energetyczna - fakty

Przykład niemieckiej transformacji energetycznej służy jako argument za rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce lub przeciw niemu, a w samym dyskursie prawda często mieszana jest z mitami. Celem broszury bazującej na faktach i twardych danych z ministerstw i uznanych instytutów, jest wyjaśnienie, na czym rzeczywiście polega Energiewende.

okładka "Rozbieżne głosy, zbieżne polityki: reakcje krajów Grupy Wyszehradzkiej na konflikt rosyjsko-ukraiński"

Aneksja Krymu oraz wojna hybrydowa z Ukrainą pozostaje fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, w tym jej jedności. Wobec odmiennych stanowisk państw Grupy Wyszehradzkiej, publikacja analizuje reakcje Polski, Czech, Słowacji i Węgier na kryzys rosyjsko-ukraiński w kontekście ich uwarunkowań społeczno- politycznych i ekonomicznych. 

Witamy!

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony! Zachęcamy do zapoznania się z profilem Fundacji, zrealizowanymi projektami i nadchodzącymi aktywnościami. Fundacja działa w obszarze trzech programów: Demokracja i Prawa Człowieka, Energia i Klimat oraz  Polityka Międzynarodowa.

Jako fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, dlatego zachęcamy do współpracy, korzystania z naszego dorobku, udziału w projektach, a przede wszystkim propagowania zielonych idei i działań.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach, zapisywania się na newsletter oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter, Mixcloud, Youtube.

Wydarzenia

3. Jun.4. Jun.
Sesje plenarne, debaty, warsztaty, pokaz filmu
Warszawa
10. Jun.
Matronat, sesja "Lokalne społeczności energetyczne"
Katowice
 

W newsletterze informujemy o naszych projektach, zapowiedziach oraz nowych publikacjach, relacjach, nagraniach i matronatach, jak również polecamy zielonopolityczne lektury i wydarzenia.

 

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie na Facebooku

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie na YouTube

Prezi o naszej misji i działalności

Niemieckojęzyczny blog o wyborach w USA 2016

Grid image

Komentarze o prezydenckiej kampanii, programach i wystąpieniach osób kandydujących oraz związanych z wyborami kluczowych aspektach amerykańskiej polityki

Anglojęzyczny blog o integracji Europy

Grid image

Jak zjednoczyć Unię Europejską? Jak połączyć instytucje z obywatel(k)ami, Północ z Południem, centrum z peryferiami? Przystępne teksty z  pomysłami z Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

20 lat Platformy Pekińskiej - dossier

Grid image
Grid image

Matronat Fundacji

Grid image

Europejskie projekty Fundacji

Grid image

Komentarze o prezydenckiej kampanii, programach i wystąpieniach osób kandydujących oraz związanych z wyborami kluczowych aspektach amerykańskiej polityki