Heinrich-Böll-Stiftung

Małgorzata Tracz, Rebecca Harms, Mateusz Kijowski podczas debaty inaugurującej Zielony Letni Uniwersytet w Ciechocinku

Celem drugiego Zielonego Letniego Uniwersytetu w Ciechocinku była wymiana informacji, wspólna refleksja, debata i podnoszenie kompetencji dla wypracowania zielonych odpowiedzi na trudne wyzwania w aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i Europie. Zapraszamy do wysłuchania wybranych debat o przyszłości Unii i pacyfizmie, dobrach wspólnych i zrównoważonej pracy oraz rozwoju Wisły.

Demokracja & Prawa Człowieka

"Gry domowe", fotografia artystki Elżbiety Jabłońskiej

Badania prowadzone w obszarze przemocy od lat wskazują, że główną grupą doświadczającą przemocy są kobiety i dziewczęta. Doznają jej w rodzinie, miejscu pracy, na uczelniach, w miejscach publicznych, a także, co może zaskakuje, ze strony funkcjonariuszy i pracowników innych instytucji, do których się zwracają o pomoc. To oznacza konieczność podjęcia pilnych działań z zakresu prewencji,  wzmacniania kobiet i doskonalenia państwowej służby cywilnej.

Mahasneh, jedna z uchodźczyn uwieczniona w wystawie Exilium

Projekt fotograficzny Marty Bogdańskiej stanowi próbę spojrzenia na los uchodźców i uchodźczyń przez pryzmat losu pojedynczej osoby. Zbiór trzydziestu portretów zaprasza do refleksji nad problematyką migracji, ich przyczynami i naszą odpowiedzią na związane z nimi globalne wyzwania. Wystawę można oglądać w Warszawie do  połowy lipca.

Rządy na całym świecie podejmują drakońskie kroki, aby ograniczyć działalność organizacji społecznych. Niezależnie od stosowanych metod obserwujemy próby zakłócania pracy aktywistów i aktywistek na skalę niespotykaną od upadku komunizmu w Europie.

Energia & Klimat

Dac

Papieska encyklika Laudato si’ jasno określa odpowiedzialność ludzkości wobec środowiska naturalnego. Wskazuje, że trwałe wypełnianie zobowiązania do „troski o wspólny dom” możliwe jest jedynie poprzez nawiązanie szerokiego, otwartego i szczerego dialogu. Jak tworzyć szerokie, a zarazem skuteczne platformy porozumienia na rzecz klimatu?

Warsztaty dla młodzieży: "Zrealizuj własną wizję zielonych Gliwic"

W ramach projektu "Green Grün Gliwice!", realizowanego w czerwcu przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla, odbyły się warsztaty dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej z Gliwic, które miały na celu przygotowanie przez młodzież własnych projektów wyrażających chęć „zazielenienia” tego miasta.

Farma wiatrowa w Niemczech, Dolna Saksonia

Niemcy konsekwentnie dążą do redukcji emisji i realizacji długofalowych celów polityki energetycznej bazującej na inicjatywach obywatelskich i ekologicznych rozwiązaniach. Dr Karolina Jankowska wyjaśnia przepisy wsparcia OZE wchodzące w życie od 2017 roku oraz przytacza opinie niemieckich środowisk eksperckich.

Węgiel był „czarnym złotem”, które napędzało industrializację wyrządzając  olbrzymie szkody człowiekowi i przyrodzie. „Atlas Węgla” ukazuje się w okresie intensywnej międzynarodowej debaty o rezygnacji z paliw kopalnych. Rewolucja w energetyce zbliża nas istotnie do realizacji wizji ekologicznego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Polityka Międzynarodowa

Banksy Clacton-on-Sea mural. "Migrants not welcome! Go back to Africa! Keep off our worms!"

Obecny kryzys europejski dotyka wielu aspektów, w tym stosunku Unii Europejskiej i jej członków do migracji. Przybysze z Afryki i Bliskiego Wschodu stale dominują w europejskich dyskusjach, jednak obserwujemy fundamentalne różnice między poszczególnymi krajami. Karolina Sydow przedstawia specyfikę polskiej i niemieckiej narracji oraz ich zmieniający się w czasie wpływ na postrzeganie migrantów.

Mural Banksy'ego "Opancerzony gołąbek pokoju"

Z perspektywy ruchów lewicowych, zielonych i progresywnych pacyfizm powinien być jednocześnie kompasem i celem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Nurt pacyfistyczny powinien również zajmować istotne miejsce w debacie publicznej będąc inspiracją i wskazówką dla decydentów. Jednakże obranie bezkompromisowej postawy pacyfistycznej jako strategii politycznej byłoby naiwnością i oznaczałoby zamykanie oczu na otaczający nas świat.

Strategia NATO

Czego oczekują państwa członkowskie NATO od lipcowego spotkania w Warszawie? Jakim wyzwaniom muszą sprostać ich liderzy? Co cechuje postawę  Polski wobec Sojuszu? Na te pytania odpowiada były dyplomata Piotr Łukasiewicz.

Dossier: Przyszłość Europy po Brexicie

Po raz pierwszy w historii państwo członkowskie zadecydowało o opuszczeniu Unii Europejskiej. Jak przyjęto wyniki brytyjskiego referendum w Europie, USA i Azji? Anglojęzyczne dossier przedstawia międzynarodowe reakcje, jak również konsekwencje Brexitu dla przyszłości Wspólnoty oraz różnych obszarów życia społeczno-politycznego.

Publikacje

Polska debata publiczna od wielu miesięcy koncentruje się wokół kwestii praw reprodukcyjnych w związku z inicjatywą obywatelską Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Polecamy wnikliwą opinię prawną prof. Moniki Płatek na temat społecznych i politycznych skutków wprowadzenia projektu zakazującego przerywania ciąży.

Atlas węgla - okładka

Zbiór artykułów i infografik dot. górnictwa w Polsce i na świecie odpowiada na potrzebę rzeczowej dyskusji o stopniowej rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego. Poprzez pokazanie wpływu energetyki węglowej na zdrowie, środowisko, politykę, prawa człowieka i rynek pracy Atlas zachęca do krytycznej analizy obecnego systemu energetycznego oraz sposobu eksploatacji surowców, a tym samym refleksji nad całym modelem gospodarczym i konsumpcyjnym.

Okładka: broszura Niemiecka transformacja energetyczna - fakty

Przykład niemieckiej transformacji energetycznej służy jako argument za rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce lub przeciw niemu, a w samym dyskursie prawda często mieszana jest z mitami. Celem broszury bazującej na faktach i twardych danych z ministerstw i uznanych instytutów, jest wyjaśnienie, na czym rzeczywiście polega Energiewende.

Witamy!

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony! Zachęcamy do zapoznania się z profilem Fundacji, zrealizowanymi projektami i nadchodzącymi aktywnościami. Fundacja działa w obszarze trzech programów: Demokracja i Prawa Człowieka, Energia i Klimat oraz  Polityka Międzynarodowa.

Jako fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, dlatego zachęcamy do współpracy, korzystania z naszego dorobku, udziału w projektach, a przede wszystkim propagowania zielonych idei i działań.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach, zapisywania się na newsletter oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter, Mixcloud, Youtube.

Wydarzenia

15.09.2016
Konferencja
Warszawa

Sierpniowy boelletyn:
Lektura online

 

W newsletterze informujemy o naszych projektach, zapowiedziach oraz nowych publikacjach, relacjach, nagraniach i matronatach, jak również polecamy zielonopolityczne lektury i wydarzenia.

 

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie na Facebooku

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie na YouTube

Prezi o naszej misji i działalności

Niemieckojęzyczny blog o wyborach w USA 2016

Komentarze o prezydenckiej kampanii, programach i wystąpieniach osób kandydujących oraz związanych z wyborami kluczowych aspektach amerykańskiej polityki

Anglojęzyczny blog o integracji Europy

Anglojęzyczny blog o integracji Europy Reconnecting Europe

Jak zjednoczyć Unię Europejską? Jak połączyć instytucje z obywatel(k)ami, Północ z Południem, centrum z peryferiami? Przystępne teksty z  pomysłami z Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

20 lat Platformy Pekińskiej - dossier

Matronat Fundacji

Matronat Fundacji im. Heinricha Boella - Projekt "Moc Przemocy"

Europejskie projekty Fundacji

Komentarze o prezydenckiej kampanii, programach i wystąpieniach osób kandydujących oraz związanych z wyborami kluczowych aspektach amerykańskiej polityki