Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski

Bezpłatnie

Oddajemy w Państwa ręce przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację im. H. Boella raport Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski.

"Udział Polski w działaniach sojuszniczych nakłada ogromną odpowiedzialność na każdą kolejną ekipę rządzącą. Wola sprawdzenia się w roli lojalnego i sprawnego partnera nie może jednak oznaczać działania wbrew własnej konstytucji i prawom człowieka. W kwestii tajnych więzień CIA na terenie Polski potrzebujemy prawdy, która pozwoli Polsce oczyścić się z zarzutów lub rozliczyć osoby odpowiedzialne za ewentualne przewinienia. Media odgrywają ogromną rolę w dochodzeniu do tej prawdy oraz przede wszystkim w byciu instrumentem społecznej kontroli ekip rządzących i działań służb specjalnych." Wolfgang Templin

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla
Number of Pages
26
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-13-3
Spis treści

Wstęp s. 4

I. Ujawnienie istnienia tajnych więzień CIA poza granicami Stanów Zjednoczonych s. 5

II. Rok 2005 – raportowanie głównie za mediami zagranicznymi, prezentowanie zaprzeczeń polityków, nieliczne próby
podejmowane w celu wyjaśnienia sprawy s. 5

III. Lata 2006 – 2007 – przekazywanie ustaleń komisji powołanych przez instytucje europejskie w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA w Europie, w tym w Polsce oraz reakcji władz polskich na ich publikacje s. 9

IV. Rok 2008 – powrót tematu do polskich mediów za sprawą publikacji Scotta Shane’a w The New York Times s. 12

V. Rok 2009 – przełom w krajowym śledztwie dziennikarskim s. 13

VI. Rok 2010-2012 – zmiana w podejściu dziennikarzy do tematu tajnych więzień CIA; ujawnianie informacji dotyczących śledztwa s. 14

VII. Racja Stanu Rzeczpospolitej s. 19

VIII. Więzienia CIA a podejście do tortur s. 20

IX. Niejednoznaczna i zmieniająca się rola mediów w wyjaśnianiu sprawy s. 21

Podsumowanie s. 26