Polityka bezpieczeństwa

(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Published: 15 marca 2017

Aneksja Krymu przez Moskwę, prowokacje i wsparcie dla separatystów na wschodzie Ukrainy były początkiem trwającego do dziś konfliktu zbrojnego. Analiza nakreśla znaczenie tego sporu w kontekście dyskusji o modelu bezpieczeństwa europejskiego oraz polityki Rosji wobec Zachodu.