Rozbieżne głosy, zbieżne polityki: reakcje krajów Grupy Wyszehradzkiej na konflikt rosyjsko-ukraiński

Rozbieżne głosy, zbieżne polityki: reakcje krajów Grupy Wyszehradzkiej na konflikt rosyjsko-ukraiński

Aneksja Krymu w marcu 2014 roku oraz wojna hybrydowa przeciwko Ukrainie stanowiła odpowiedź Rosji na rewolucją wywołaną przez Euromajdan. Konflikt pozostaje fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej i stawia pytanie o to, czy podtrzyma ona swoje zobowiązanie do politycznej i ekonomicznej współpracy ze wschodnimi sąsiadami, którzy podejmują suwerenne decyzje oparte na praworządności i demokracji.

Choć Unia solidarnie zareagowała  nakładając sankcje na Rosje, wypowiedzi niektórych liderów politycznych podważyły społeczną percepcję europejskiej jednomyślności. Przywódcy krajów Grupy Wyszehradzkiej różnili się, przykładowo, w ocenie pewnych aspektów konfliktu.

Z myślą o próbie wyjaśnienia odmiennych reakcji Czech, Słowacji, Polski i Węgier, organizacje partnerskie biur Fundacji im. Heinricha Bölla w Pradze i Warszawie systematycznie analizowały postawy tych państw wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Szczególną uwagę zwróconą na ich spuściznę historyczną,  dyskurs publiczny, relacje gospodarcze oraz politykę energetyczną i zagraniczną.

Mamy nadzieję, że wnioski raportu zainspirują dalszą zniuansowaną i konstruktywną debatę wokół perspektyw i stanowisk członków Grupy Wyszechradzkiej oraz roli regionu w Unii Europejskiej.

Rozdział porównawczy autorstwa Jacka Kucharczyka i Grigorija Meseznikova w wersji polskiej

Nagranie seminarium eksperckiego połączonego z prezentacją raportu:

Publikacja do pobrania bezpłatnie tutaj.

Cover Diverging Voices, Converging Policies:  The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine ConflictDiverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict

Jacek Kucharczyk i Grigorij Mesežnikov (red.)

Na zlecenie Fundacji im. Heinricha Bölla w Pradze i Warszawie

Wydawca: Fundacja im. Heinricha Bölla

Współwydawcy: Europeum – Institute for European Policy (Czechy), Instytut Spraw Publicznych (Polska), Institute for Public Affairs (Słowacja), Political Capital Policy Research & Consulting Institute (Węgry)

 

 

Powiązane treści

  • Percepcja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w Niemczech i w Polsce – próba oceny

    W Polsce od wielu lat Ukraina jest trwałym elementem debaty, jednym z najważniejszych tematów zagranicznych. W Niemczech sytuacja przedstawiała się inaczej. Były okresy zwiększonego zainteresowania tym krajem, przede wszystkim w okresie pomarańczowej rewolucji, ale na stałe Ukraina powróciła dopiero w czasie Majdanu jesienią 2013 roku. Jak kształtowała się od tego czasu debata polityczna i medialna w obu krajach?

  • Rosja, Ukraina i Europa

    Prezydent Władimir Putin otrzymał bezwarunkową zgodę rosyjskiej Rady Federacji na interwencję zbrojną na Ukrainie „aż do normalizacji sytuacji społecznej i politycznej”. Zgoda ta przypomina wypowiedzenie wojny sąsiadowi. Chodzi tu już nie tylko o zabezpieczenie rosyjskich interesów na Krymie. Groźba inwazji na wschodnią Ukrainę pozostaje realna. Putin zostawia wszystkie swoje opcje otwarte. Uzasadnienie, jakoby chodziło tu o ochronę rosyjskich żołnierzy, obywateli czy etnicznych Rosjan jest niczym innym, jak sfabrykowanym podsycaniem strachu. Wielu naszych przyjaciół w Europie środkowej i wschodniej pamięta taktykę „bratniej pomocy” z czasów polityki imperialnej, która zdawała się odchodzić w przeszłość.

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz