Rozbieżne głosy, zbieżne polityki: reakcje krajów Grupy Wyszehradzkiej na konflikt rosyjsko-ukraiński

Rozbieżne głosy, zbieżne polityki: reakcje krajów Grupy Wyszehradzkiej na konflikt rosyjsko-ukraińskiAutor/ka: Kateřina Kubánková. Creative Commons License LogoZdjęcie na licencji Creative Commons License.

Aneksja Krymu w marcu 2014 roku oraz wojna hybrydowa przeciwko Ukrainie stanowiła odpowiedź Rosji na rewolucją wywołaną przez Euromajdan. Konflikt pozostaje fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej i stawia pytanie o to, czy podtrzyma ona swoje zobowiązanie do politycznej i ekonomicznej współpracy ze wschodnimi sąsiadami, którzy podejmują suwerenne decyzje oparte na praworządności i demokracji.

Choć Unia solidarnie zareagowała  nakładając sankcje na Rosje, wypowiedzi niektórych liderów politycznych podważyły społeczną percepcję europejskiej jednomyślności. Przywódcy krajów Grupy Wyszehradzkiej różnili się, przykładowo, w ocenie pewnych aspektów konfliktu.

Z myślą o próbie wyjaśnienia odmiennych reakcji Czech, Słowacji, Polski i Węgier, organizacje partnerskie biur Fundacji im. Heinricha Bölla w Pradze i Warszawie systematycznie analizowały postawy tych państw wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Szczególną uwagę zwróconą na ich spuściznę historyczną,  dyskurs publiczny, relacje gospodarcze oraz politykę energetyczną i zagraniczną.

Mamy nadzieję, że wnioski raportu zainspirują dalszą zniuansowaną i konstruktywną debatę wokół perspektyw i stanowisk członków Grupy Wyszechradzkiej oraz roli regionu w Unii Europejskiej.

Rozdział porównawczy autorstwa Jacka Kucharczyka i Grigorija Meseznikova w wersji polskiej

Nagranie seminarium eksperckiego połączonego z prezentacją raportu:

Publikacja do pobrania bezpłatnie tutaj.

Cover Diverging Voices, Converging Policies:  The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine ConflictDiverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict

Jacek Kucharczyk i Grigorij Mesežnikov (red.)

Na zlecenie Fundacji im. Heinricha Bölla w Pradze i Warszawie

Wydawca: Fundacja im. Heinricha Bölla

Współwydawcy: Europeum – Institute for European Policy (Czechy), Instytut Spraw Publicznych (Polska), Institute for Public Affairs (Słowacja), Political Capital Policy Research & Consulting Institute (Węgry)

 

 

Creative Commons Lizenzvertrag This article is licensed under Creative Commons License.
Przydatne linki

Dodaj nowy komentarz