Polskie organizacje chcą mieć wpływ na europejską politykę rolną

Relacja

Wspólna Polityka Rolna (WPR) potrzebuje zmian, a w Polsce brakuje na ten temat publicznej debaty. To może zmienić się już niedługo.   

Podczas tegorocznego seminarium „Dobre Żniwa”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno zawiązała się grupa robocza, która chce razem działać na rzecz bardziej zrównoważonej europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej. W dniach 16-17 marca 2018 w Grzybowie po raz piętnasty już odbyły się „Dobre Żniwa”, czyli spotkanie osób zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego i zdrowej żywności.

Dzięki uprzejmości gospodarzy, Państwa Ewy i Petera Stratenwerth, wśród czterech zespołów roboczych znalazła się grupa, która chce zajmować się WPR. Ogromnie nas to cieszy, ponieważ w Unii Europejskiej trwają właśnie prace nad reformą polityki rolnej, która stanowi jeden z najważniejszych i najszerszych obszarów europejskiej kooperacji. Wspólna Polityka Rolna niewątpliwie potrzebuje reformy, a polskie rolnictwo mogłoby zdecydowanie zyskać, gdyby jej transformacja poszła w kierunku rozwiązań bardziej zrównoważonych ekologicznie i społecznie. Jednak mało kto w Polsce ma tego świadomość, a publiczna dyskusja na ten temat praktycznie nie istnieje. Organizacje, które pracowały razem na „Dobrych Żniwach” chcą to zmienić i doprowadzić do rozpoczęcia debaty o tym, jaki kształt powinna przyjąć WPR, aby promować tych rolników i rolniczki, którzy stosują zrównoważone metody produkcji.

Powstała grupa jest zróżnicowana i odzwierciedla potrzebę uwzględnienia różnych punktów widzenia na tworzenie polityki rolnej. Są więc w niej zarówno rolnik i rolniczki, osoby reprezentujące kooperatywy spożywcze, organizacje pozarządowe i instytucję publiczną, a także ekspertki. Liczymy na to, że do ich działań włączą się kolejne liczne organizacje.