Miesiąc akcji na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Relacja

Od kilku lat w krajach Unii Europejskiej nasila się ruch obywatelski, który alarmuje, że rolnictwo w obecnym kształcie przyczynia się do zmian klimatu i degradacji środowiska. W październiku w 24 krajach Europy przeprowadzono ok. 90 różnych wydarzeń pod wspólnym hasłem „Dobra Żywność, Dobre Rolnictwo”.

 

 

22 października w Strasburgu demonstrowało ponad tysiąc osób domagając się pilnej i radykalnej zmiany europejskiej polityki rolnej. Ruch Good Food Good Farming- organizator protestu - skierował też apel do wszystkich posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego.

Czoło manifestacji otwierały cztery traktory, a w pochodzie wzięli udział rolnicy, pszczelarze, organizacje środowiskowe, konsumenckie, aktywistki i zwykli obywatele. Manifestacja w Strasburgu, na granicy francusko-niemieckiej, była ukoronowaniem miesiąca akcji na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa. W 24 krajach Europy przeprowadzono ok. 90 różnych wydarzeń pod wspólnym hasłem „Dobra Żywność, Dobre Rolnictwo”.

Demonstracja odbywała się przy akompaniamencie stukotu w garnki i pokrywki, które stały się symbolem ruchu. Zakończyła się pod Parlamentem Europejskim, gdzie odbyło się spotkanie z dwoma polityczkami – Tilly Metz (Zieloną posłanką z Luksemburga) i Marią Noichl (niemiecką posłanką z frakcji Socjalistów i Demokratów). Obie poparły postulaty ruchu Good Food Good Farming i podkreśliły konieczność prac nad dalszą reformą WPR. Na ich ręce przekazane zostały pocztówki, na których obywatelki i obywatele z całej Europy wpisali swoje oczekiwania, dotyczące systemu żywnościowego i rolnictwa w Europie.

 

Do całego Parlamentu Europejskiego skierowany został apel podpisany przez 23 organizacje, domagające się reformy WPR. W liście podkreślono, że obecna polityka rolna służy przede wszystkim wielkim korporacjom i rolnikom, którzy posiadają największe gospodarstwa. Organizacje i ruchy obywatelskie domagają się przede wszystkim tego, by Unia Europejska odstąpiła od płatności bezpośrednich przyznawanych na podstawie wielkości gospodarstwa i zastąpiła je dopłatami wypłacanymi za takie prowadzenie gospodarki rolnej, które wspiera środowisko i społeczności wiejskie oraz chroni klimat i dobrostan zwierząt. Jedno z głównych haseł to: „publiczne pieniądze na publiczne usługi”.

Od kilku lat w krajach Unii Europejskiej nasila się obywatelski ruch, który alarmuje, że rolnictwo w obecnym kształcie przyczynia się do zmian klimatu i degradacji środowiska: wymierania owadów, w tym zapylaczy, spadku bioróżnorodności, jałowienia gleb i zanieczyszczenia wód. Równocześnie pogarsza się sytuacja małych i średnich rolników i gwałtownie spada ich liczba. 

 

Już w siedmiu europejskich krajach działają ogólnokrajowe koalicje, złożone z różnorodnych organizacji, które łączą wysiłki na rzecz zmian w WPR. W Polsce jest to Koalicja Żywa Ziemia. Podobne platformy są też w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii i Szwajcarii.  

Polska koalicja Żywa Ziemia zorganizowała trzy wydarzenia w ramach Dni Akcji. Odbyło się  Święto Michała w Grzybowie, gdzie pokazano film o polskich pionierach rolnictwa ekologicznego, targ ekologiczny w Katowicach i happening w Warszawie. Wydarzenie w Warsztacie Warszawskim 18 października zaczęło się od przygotowania z Kooperatywą Dobrze posiłku z lokalnych i sezonowych produktów.

 

Joanna Bojczewska, współzałożycielka Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska, wygłosiła wykład na temat gleby, tego jak jest ona zagrożona przez współczesne praktyki rolne oraz jak można ją chronić przez różne działania zarówno na wsi jak i w mieście.  Po wykładzie odbyła się pikieta aktywistyczno-edukacyjna prowadzona przez Ewę Sufin-Jacquemart przy akompaniamencie łyżek i przykrywek uderzających w garnki i w patelnie. Były też wystąpienia Weroniki Kosin z WWF na temat wpływu rolnictwa na stan Morza Bałtyckiego oraz Bena Lazara na temat permakultury. Wydarzenie zakończył koncert zespołu Kompost.

 

Galeria zdjęć: