pakiet_miejskiej_odpornosci_okladka

Pakiet Miejskiej Odporności

Bezpłatnie

Pakiet Miejskiej Odporności to zestaw rozwiązań, które pozwolą miastom poradzić sobie z wyzwaniami, jakie przynoszą obecne kryzysy: klimatyczny, demokracji, wojna, inflacja, rosnące ceny energii.  Dotychczasowy model miejskiego rozwoju, oparty na dużych pracodawcach i inwestycjach w infrastrukturę, wyczerpał się. Zamiast tego konieczne jest postawienie na rozwój zakorzeniony lokalnie oraz budowanie siły społeczności. Tylko współpraca pozwoli nam zbudować gospodarkę odporną na kryzysy. Pakiet Miejskiej Odporności jest szansą dla polskich miast i miasteczek, aby na własnych warunkach odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez transformację.

Raport Pakiet Miejskiej Odporności przedstawia model spółdzielni rozwojowej, pozwalającej wykorzystać i rozwijać lokalne zasoby – materialne oraz społeczne. Rozwiązanie to opiera się na trzech filarach: wspólnej własności, współinwestowaniu i współzarządzaniu. To demokratyczne podejście buduje społeczności zdolne do sprawnego reagowania na nadchodzące zmiany, umiejące adaptować się nowych warunków życia, szybko się regenerować oraz zapobiegać najcięższym skutkom kryzysów.

Czym są spółdzielnie rozwojowe?

Spółdzielnie rozwojowe to spółdzielnie, których celem jest realizacja strategicznych zadań danej gminy. Prowadzą więc działania o charakterze publicznym, takie jak: dostarczanie energii (budowa mocy OZE i modernizacja sieci niskiego napięcia); podnoszenie kompetencji cyfrowych; modernizacja budynków (remonty, zwiększanie efektywności energetycznej); rekultywacja terenów poprzemysłowych; naprawa i przedłużanie życia sprzętów; opieka nad osobami starszymi i dziećmi; produkcja i dystrybucja żywności. Ich celem może być również wyrównywanie nierówności społecznych, w tym włączanie nieaktywnych zawodowo kobiet na rynek pracy, oraz wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prezentowany raport pokazuje możliwości stworzenia spółdzielni rozwojowych w Dąbrowie Górniczej i Koninie – dwóch miejscach w trakcie transformacji. Rozwiązania przedstawione w publikacji są efektem warsztatów oraz spotkań z mieszkańcami i mieszkankami tych miast.

Razem z publikacją dostępne są modelowe statuty spółdzielni rozwojowych dla Dąbrowy Górniczej oraz Konina przygotowane przez kancelarię Szlachetko prawnicy & urbaniści i zespół CoopTech Hub.

Pobierz statut dla Dąbrowy Górniczej

Pobierz statut dla Konina

Raport Pakiet Miejskiej Odporności powstał we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla z CoopTech Hubem w ramach projektu „Sprawiedliwa spółdzielcza transformacja. Inkubacja spółdzielni energetycznych i rozwojowych dla zielonego rozwoju regionów powęglowych”.

Product details
Date of Publication
2022
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie i CoopTech Hub
Number of Pages
59
Licence
Language of publication
polski
ISBN / DOI
978-83-966347-0-2
Spis treści

Wprowadzenie 5

Pakiet Miejskiej Odporności 7

Jak rozumiemy odporność 9

Adaptacja do nieuchronnych zmian 9

Mitygacja i zapobieganie kryzysom 10

Odbudowa po uszkodzeniach 11

Projektowanie rozwiązań w hybrydowym świecie 12

Trzy filary odporności – uruchomić lokalne potencjały 15

Wspólna własność 16

Współzarządzanie 18

Współinwestowanie 20

Spółdzielnie jako wehikuły lokalnego rozwoju 22

Czym są spółdzielnie rozwojowe 23

W stronę demokracji ekonomicznej 27

Spółdzielnie rozwojowe a sprawiedliwa transformacja 30

Spółdzielcza odbudowa w Cleveland – studium przypadku 32

Dwie drogi ku spółdzielniom rozwojowym

– wybór lokalizacji oraz metodologia pracy 34

Jak pracowaliśmy 36

Dąbrowa Górnicza – miejska spółka liderką zmian 38

Przebieg warsztatu 40

Model spółdzielni dla Dąbrowy Górniczej. Wnioski z warsztatu 45

Konin – cała nadzieja w młodych 47

Początek procesu – wstępne mapowanie potrzeb 48

Rozwój Konina z perspektywy młodych mieszkańców i mieszkanek 50

Warsztat końcowy – w stronę wspólnej wizji rozwoju Konina 54

Model spółdzielni dla Konina. Wnioski z warsztatów 55

Podsumowanie 57