16 miesięcy ukraińskiego oporu – wojna rosyjsko-ukraińska w liczbach

Artykuł

Przedstawiamy sytuację związaną z deportacjami Ukraińców i Ukrainek do Rosji, bezpieczeństwem środowiskowym, migracją, edukacją, kulturą i mediami w związku z wojną rosyjsko-ukraińską. Artykuł opublikowano po raz pierwszy na portalu Share the Truth.

Ofiary

Na dzień 19 czerwca odnotowano 24 862 ofiary cywilne pełnowymiarowej agresji Rosji wobec Ukrainy, w tym 9 083 zabitych i 15 779 rannych – zgodnie z danymi UN OHCHR. OHCHR uważa, że w rzeczywistości liczby te są znacznie większe, ponieważ przepływ informacji z niektórych obszarów, na których trwają intensywne starcia, jest opóźniony, a wiele sprawozdań wciąż czeka na potwierdzenie zawartych w nich danych. Od początku wojny wskutek rosyjskich działań zbrojnych odniosło rany lub straciło życie ponad 1 526  dzieci. 493 dzieci zginęło wskutek działań wojennych, a ponad 1 033 odniosło obrażenia, przede wszystkim w związku z ostrzałem i nalotami samolotowymi.

Wymuszona migracja

Na dzień 23 czerwca w całej Europie zarejestrowano 5 977 800 uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.

Deportacje

Według danych podawanych przez rząd ukraiński do Rosji wywieziono 19 489 dzieci. Na dzień 29 czerwca 373 ukraińskich dzieci zwrócono rodzinom. Tymczasem siły rosyjskie wywożą dzieci z obwodu zaporoskiego „na wakacje” do Republiki Czuwaskiej w Federacji Rosyjskiej bez zamiaru umożliwienia im powrotu pod pretekstem stanu wojennego wprowadzonego na tymczasowo okupowanych terytoriach ostatniej jesieni.

Bezpieczeństwo środowiskowe

Według szacunków Kyiv School of Economics konsekwencje emisji wywołanych działaniami wojennymi są katastroficzne – łączne szkody sięgają już niemal 4,2 mld USD. Konkretnie 1,8 mld USD przypadło na pożary lasów, 1,6 mld USD na płonące trawy, a 752 mln USD na spalanie ropy i produktów naftowych. Kwota ta nie obejmuje bezpośrednich szkód spowodowanych wysadzeniem przez siły rosyjskie 6 czerwca elektrowni wodnej w Kachowce w obwodzie chersońskim. Ponadto na dużych obszarach Ukrainy doszło do znacznego uszkodzenia wierzchniej warstwy gleby wskutek budowy umocnień, eksplozji i palenia się amunicji, manewrów wojskowych itd. Konkretnie na uszkodzenie i zanieczyszczenie narażonych jest 186 000 kilometrów kwadratowych ziemi, czyli niemal 31% ukraińskiego terytorium. Ponad 20 000 z nich jest uszkodzonych więcej niż w 75%. Najbardziej ucierpiały obwody doniecki, charkowski i zaporoski.

Według ukraińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na dzień 26 czerwca poziom wody w Dnieprze w okolicach Chersonia powrócił do normalnego stanu wynoszącego 0,33 m (zgodnie z systemem bałtyckim). Od 8 czerwca poziom wody spadł łącznie o ponad 5,35 m z maksymalnych 5,68 m. Na dzień 16 czerwca Dniepr w okolicach Chersonia znów płynie zwykłym korytem. Nisko położone tereny pozostają jednak zalane, ponieważ naturalny odpływ wody jest zablokowany.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Według agencji prasowej zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths stwierdził, że wysadzenie elektrowni wodnej w Kachowce w obwodzie chersońskim „będzie miało ogromny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, doprowadzi do wzrostu cen żywności i może sprawić, że setki tysięcy ludzi będzie miało problemy z wodą pitną”. Podkreślił w szczególności katastrofalne skutki dla dostępu do wody pitnej, ponieważ nawet 700 000 ludzi było zależnych od zbiornika po drugiej stronie tamy.

Edukacja

Od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji w wyniku bombardowań i ostrzału ucierpiało 3 328 instytucji edukacyjnych, 3 063 z nich uszkodzono, a 265 uległo całkowitemu zniszczeniu.

Kultura

Na dzień 19 czerwca 2023 r. UNESCO zweryfikowało szkody w 260 obiektach, powstałe od 24 lutego 2022 r. – w 112 obiektach religijnych, 22 muzeach, 94 budynkach o wartości historycznej lub artystycznej, 19 pomnikach, 12 bibliotekach i 1 archiwum. Trzy czwarte zniszczonych miejsc znajduje się w trzech obwodach – donieckim, gdzie nadal toczą się szczególnie intensywne walki (45 uszkodzonych obiektów kulturalnych); charkowskim (40 uszkodzonych obiektów) i kijowskim (26 uszkodzonych obiektów).

Ponadto po wysadzeniu przez Rosjan elektrowni wodnej w Kachowce wskutek zalania doszło do nieodwracalnego uszkodzenia unikatowych obiektów kulturalnych oraz Parku Narodowego Dolnego Dniepru – zagrożonych jest wiele wartościowych miejsc jak na przykład scytyjskie i kozackie kurhany (mogiły w formie kopca).

Media

W ciągu roku i czterech miesięcy od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosja popełniła 519 przestępstw przeciwko dziennikarzom i dziennikarkom oraz mediom w Ukrainie. W czerwcu 2023 r. odnotowano pięć przypadków naruszenia przez Rosję wolności słowa. Były to między innymi porwania i ataki na dziennikarzy i dziennikarki, a także cyberataki na strony internetowe ukraińskich mediów. Ponadto w piętnastym miesiącu wojny w obronie Ukrainy przed rosyjskimi najeźdźcami zginęło na froncie czterech pracowników branży medialnej: Yevhenii Osievskyi, Viktor Petrov, Roman Chornomaz i Ivan Shulha. Na dzień 24 czerwca w Ukrainie zginęło 63 pracowników i pracownic mediów, z czego 10 podczas pracy reporterskiej.

Ten artykuł pojawił się pierwotnie na stronie: ua.boell.org