Energia & Klimat

Broszura atomowa

Czy zasadny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce?

Published: 29 Czerwiec 2020

 Wraz z nasilającym się kryzysem klimatycznym dyskusja nt. alternatyw dla węgla nabiera w Polsce tempa. Autorzy broszur przedstawiają jedną z nich – rozwój energetyki jądrowej. Broszura została wydana przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju i Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie.