Mobilizacja narodowej prawicy w Polsce

Czas czytania: 2 minuty

Czwarte seminarium z cyklu "Polityka protestu" dotyczyło marginalizacji, instytucjonalizacji i radykalizacji skrajnej prawicy w Polsce. Prezentacja i artykuł zaproszonego eksperta Daniela Płatka skupiają się na analizie jej obecność w przestrzeni publicznej i postulatach odnoszących się do takich kwestii, jak tożsamość narodowa, suwerenność i walka z jej wrogami.

Narodową i skrajną prawicę w Polsce Daniel Płatek analizuje jako ruch społeczny zwracając szczególną uwagę na poziom meso (organizacji) oraz poziom działania. W swoim wystąpieniu 25.06.2015 w Fundacji im. Heinricha Bölla kładzie nacisk raczej na polityczne możliwości (political opportunity structures) niż na społeczne zagrożenia; raczej na dyskursywne okazje wykorzystywane przez aktywistów ruchu niż ich gniew; wreszcie na repertuar i formy protestu niż po prostu przemoc. Analiza form i celów działania oraz tematów mobilizacji służy zrozumieniu, dlaczego aktorzy posługują się przemocą lub z niej rezygnują na rzecz metod non-violence. Badania przeprowadzone metodą „protest event analysis” wykorzystujące materiały prasowe z lat 1989-2013 pozwalają na postawienie tezy o trzech wyraźnie zaznaczających się fazach mobilizacji narodowej prawicy w Polsce: marginalizacji, instytucjonalizacji i radykalizacji.

Usunięto obraz.Prezentacja - PDF do pobrania

Usunięto obraz.Analiza "Instytucjonalizacja skrajnej prawicy w Polsce"- PDF do pobrania

Usunięto obraz.Analiza "Institutionalisation of the Polish extreme right" - PDF do pobrania

Daniel Platek jest doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Zajmuje się socjologią historyczną, studiami nad ruchami społecznymi oraz metodologią badań ruchów społecznych.

Zawarte w tekście poglądy i konkluzje wyrażają opinie autora i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.

O projekcie "Polityka protestu. Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej"

Dyskusja i podsumowująca ją analiza powstały w ramach projektu obejmującego sześć seminariów eksperckich poświęconych odpowiednio protestom w Bułgarii, Bośni, Niemczech, Rumunii, Polsce i na Węgrzech. Celem projektu pod kierownictwem naukowym dr. Mateusza Fałkowskiego z Collegium Civitas jest pobudzenie debaty i zwiększenie wśród polskich ekspertów i ekspertek wiedzy na temat protestów w różnych krajach regionu Europy Środkowej. Poprzez pokazanie uwarunkowań i form protestów staramy się również zrozumieć szersze problemy demokracji i systemów politycznych w naszych krajach pod kątem wszechobecnej dyskusji na temat wpływu populizmu na ich funkcjonowanie. Przywołanie i analiza nieznanych szerzej u nas protestów mających miejsce w innych częściach regionu ma pomóc w refleksji nad problemami i wyzwaniami stojącymi również przed Polską.

Usunięto obraz.

Projekt został zrealizowany przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej.