Transformacja energetyczna

Marzenia się spełniają. Władza i wpływ polityczny aktywistów miejskich.

W grudniu Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ COP 24. To dobra okazja, by zestawić problemy związane z kryzysem ekologicznym, a zwłaszcza kwestią zmian klimatycznych, z rzeczywistością polityki lokalnej. Co zrobić, aby działania były skuteczne? Patryk Białas, działacz miejski z Katowic prezentuje swoje doświadczenia w tym obszarze.

Patryk Białas

Dossier: Przyszłość rynków energii

Nasze dossier przedstawia wpływ niemieckiej transformacji energetycznej i zmian na niemieckim rynku energii elektrycznej na konkurencyjność polskiego sektora energii. Analizuje możliwości zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii poprzez znacząco wyższe wykorzystanie tanich, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych. Wskazuje też na zalety zwiększenia współpracy regionalnej, a w szczególności – rynków polskiego i niemieckiego.

W stronę zielonej energii – z kim i po co?

Nie przekonamy obywateli do zwrotu ku energii odnawialnej, odwołując się do troski o klimat czy obowiązku spełniania wymagań narzuconych przez „Zachód”. Jak więc budować poparcie dla transformacji energetycznej?

Agata Stasik

Progresywna polityka energetyczna – od lokalności po Europę

Relacja

W momencie gdy Unia Europejska podejmuje debatę o swej długofalowej strategii klimatycznej do roku 2050, staje się jasne, że kontynent jako całość boryka się z brakiem klarownej wizji przejścia ku zrównoważonej energii. Ten ogólnoeuropejski proces można postrzegać także jako szansę dla wielu krajów, stojących w obliczu wielkich wyzwań energetycznych. Może on skutkować lepszym długofalowym i transgranicznym planowaniem polityk energetycznych i klimatycznych w Europie.

Rebecca Bertram, Katarzyna Ugryn

Węgiel brunatny - nowe otwarcie, stare problemy

Blog

Michał Olszewski komentuje sytuację w polskim sektorze energetycznym: Ostatnie zapowiedzi polskiego rządu brzmią jednoznacznie - polska energetyka nadal będzie opierać się na miksie paliw stałych.

Michał Olszewski

Publikacje

Rola konsumenta w transformacji energetycznej

Publikacja zawiera prawną analizę możliwości partycypacji obywatelskiej na rzecz energetyki niskoemisyjnej. Zawiera rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych na rzecz wzmocnienia roli konsumenta, w szczególności w zakresie rozwijania efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, oraz prezentuje dobre praktyki pozwalające na rozwój energetyki prosumenckiej.

Transformacja energetyczna

Fundacja wspiera powszechną produkcję energii bez udziału niebezpiecznych elektrowni atomowych i wolną od szkodliwej dla środowiska eksploatacji paliw kopalnych. Niemiecka transformacja energetyczna „Energiewende” dowodzi, że przejście na zieloną stronę mocy dokonuje się realnie, tworzy nowe miejsca pracy i wyzwala aktywność obywatelską. Rozwój energetyki obywatelskiej to odpowiedź na wyzwania związane z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej, redukcją emisji czy bezpieczeństwem dostaw.

Wydarzenia

Dossier COP 21 wokół Szczytu Klimatycznego w Paryżu

W obliczu Szczytu Klimatycznego w Paryżu polecamy obszerny zbiór anglojęzycznych artykułów na temat polityki klimatycznej i energetycznej oraz zielonej gospodarki z perspektywy międzynarodowej. Dossier, obejmujące regionalne analizy z biur zagranicznych Fundacji, dostępne także w wersji niemieckiej.

Współpraca medialna