Publikacje

Magazyn “Zielone Katowice”

Published: 25 Lipiec 2017

Jak rozmawiać o mieście zrównoważonym – o „zielonej” polityce, kulturze, stylu życia – w Katowicach i na Śląsku? Magazyn „Zielone Katowice” poruszać będzie zagadnienia zieleni w mieście, edukacji ekologicznej, transportu czy przedsiębiorczości, ale też partycypacji społecznej czy zdrowia mieszkańców.

The Real Price of Coal in the Wartime Donbas: a Human Rights Perspective

Published: 5 Kwiecień 2017

This publication presents results of a study conducted by the Eastern-Ukrainian Center for Civic Initiatives in cooperation with partner organizations from the Coalition of human rights organizations and initiatives “Justice for Peace in Donbas” with support of the Heinrich Böll Foundation’s Office in Ukraine. 

Feministyczna polityka sieciowa. Perspektywy i pola działalności

Published: 23 Marzec 2017

Czy technologie cyfrowe i Internet są neutralne wobec użytkujących je kobiet i mężczyzn? Polskie wydanie analizy Instytutu Gundy Werner przedstawia wielowymiarowe podejście do różnych obszarów polityki sieciowej z uwzględnieniem czynników nierówności społecznej.  

(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Published: 15 Marzec 2017

Aneksja Krymu przez Moskwę, prowokacje i wsparcie dla separatystów na wschodzie Ukrainy były początkiem trwającego do dziś konfliktu zbrojnego. Analiza nakreśla znaczenie tego sporu w kontekście dyskusji o modelu bezpieczeństwa europejskiego oraz polityki Rosji wobec Zachodu.  

Czarny protest. W stronę nowego "kompromisu aborcyjnego"?

Published: 7 Marzec 2017

Jak ocenić znaczenie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet? Czy czeka nas nowy „kompromis aborcyjny”? Niniejszy raport opisuje kontekst czarnego poniedziałku, w tym konsekwencje obowiązującej legislacji dotyczącej możliwości przerywania ciąży w Polsce. Ponadto rekonstruuje wydarzenia, które doprowadziły do masowych protestów 3.10.2016, oraz analizuje na bazie różnych źródeł dyskurs ich dotyczący.

Rola konsumenta w transformacji energetycznej

Published: 8 Grudzień 2016

Publikacja zawiera prawną analizę możliwości partycypacji obywatelskiej na rzecz energetyki niskoemisyjnej. Zawiera rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych na rzecz wzmocnienia roli konsumenta, w szczególności w zakresie rozwijania efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, oraz prezentuje dobre praktyki pozwalające na rozwój energetyki prosumenckiej.

Sprawozdanie roczne 2015

Published: 18 Listopad 2016

Anglojęzyczny raport Fundacji im. Heinricha Bölla to przystępny przegląd najciekawszych projektów 31 biur zagranicznych oraz 16 oddziałów działających we wszystkich niemieckich krajach związkowych.