Nagranie debaty "Węgiel – surowiec samych superlatywów? Trendy globalne"

Współautorzy Atlasu dzielą się swoimi refleksjami na temat przyszłości węgla w Polsce

"Atlas Węgla" dr Andrzej Kassenberg - ChronmyKlimat

video-thumbnail Watch on YouTube

Dr Andrzej Kassenberg

"Atlas Węgla" dr Michał Wilczyński - ChronmyKlimat

video-thumbnail Watch on YouTube

Dr Michał Wilczyński

Atlas węgla zachęca do krytycznej analizy naszego systemu energetycznego oraz sposobu eksploatacji surowców, a tym samym refleksji nad całym naszym modelem gospodarczym i konsumpcyjnym.
Przestawienie się na odnawialne źródła energii nie zagraża, lecz sprzyja dobrobytowi i konkurencyjności. Wyzwala nowe pokłady produktywności, zachęca do technologicznych i społecznych innowacji oraz rozbija energetyczne monopole. Rewolucja w energetyce zbliża nas istotnie do realizacji wizji ekologicznego i sprawiedliwego społeczeństwa.
W wolnorynkowej gospodarce struktura zużycia paliw w znacznym stopniu uzależniona jest od wielkości zasobów złóż krajowych możliwych do wydobycia po konkurencyjnej w odniesieniu do importu cenie. Ponadto kluczowym zagadnieniem jest: ile węgla będzie potrzebować gospodarka w perspektywie 30–40 lat.
Sam sektor węglowy emituje rocznie cztery miliardy ton CO2. Projekty CCS pozwoliłyby wychwycić zaledwie promile tych emisji.

Antologia "Polski węgiel"

Antologia „Polski węgiel”

Dobro człowieka i natury wymaga odejścia od węgla. Transformacja w kierunku niskoemisyjnym zapewni gospodarce nie tylko trwały rozwój i wysokojakościowe miejsca pracy, lecz także rozwiąże problemy polityki zdrowotnej, surowcowej i energetycznej. Jak budować cywilizację powęglową? Antologia ukazuje lokalną specyfikę „Polski węglem stojącej” oraz jej kontekst globalny.
Potrzeba nowego mechanizmu efektywnego wzrostu, bo obecny mechanizm alokacji kapitału i kompetencji szwankuje, o czym świadczy duże bezrobocie wśród młodych i niewykorzystane na cele inwestycyjne pokaźne środki finansowe.
Edwin Bedyk