Atlas

Atlas pestycydów

Fakty na temat toksycznych substancji chemicznych w rolnictwie

Pestycydy miały ułatwić pracę i zapobiegać stratom w plonach, jednak stały się źródłem nowych problemów. Od lat wiemy, że zagrażają one trwałości zasobów przyrodniczych, które umożliwiają nam produkcję żywności. W miodzie, w owocach i warzywach, w trawie, w powietrzu, na placach zabaw, a nawet w ludzkich włosach – wszędzie można znaleźć ślady pestycydów stosowanych w rolnictwie. To, że chemiczne pestycydy mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko, jest niezaprzeczalne. W miodzie, w owocach i warzywach, w trawie, w powietrzu, na placach zabaw, a nawet w ludzkich włosach – wszędzie można znaleźć ślady pestycydów stosowanych w rolnictwie. To, że chemiczne pestycydy mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko, jest niezaprzeczalne. Od lat wiadomo, że oddziałują one niekorzystnie na owady i rośliny, zanieczyszczają wody oraz gleby. Atlas pestycydów ujawnia aktualne dane na temat tych środków stosowanych w rolnictwie, ich wpływu na środowisko i ludzkie zdrowie oraz o alternatywnych sposobach ochrony roślin.  

 

Atlas pestycydów 2024

Atlas pestycydów 2024

Atlas pestycydów 2024 to obszerny przegląd aktualnej wiedzy naukowej i danych o pestycydach stosowanych w rolnictwie, ich wpływie na środowisko i ludzkie zdrowie oraz o alternatywnych sposobach ochrony roślin. W publikacji omówione są również globalne zależności i nierówności związane z handlem pestycydami.

Prezentacja Atlasu pestycydów w Sejmie RP

Czy jest między nami chemia? | Historia pestycydów (1/5)

W pierwszym odcinku podcastu „Czy jest między nami chemia?” sięgamy do historii pestycydów w rolnictwie, by przejść do współczesności. Czym są pestycydy i kiedy zaczęliśmy je stosować? Ile ich zużywamy? Czy rzeczywiście za dużo? Jak UE reguluje użycie agrochemikaliów?

Czy jest między nami chemia? | Pestycydy w środowisku (2/5)

Pestycydy są w powietrzu, wodach gruntowych i glebie – są tam, gdzie nie powinno ich być.

Czy jest między nami chemia? | Pestycydy w żywności (3/5)

Jak prowadzone są badania pozostałości pestycydów w żywności? W jakich uprawach znajdujemy najwięcej substancji? Dlaczego wciąż wykrywamy pestycydy wycofane z użycia przed kilkoma dekadami? Czym są „koktajle pestycydowe”?

Czy jest między nami chemia? | Pestycydy i prawa człowieka (4/5)

W czwartym odcinku podcastu przyglądamy się temu, jak na produkcję i dystrybucję chemicznych pestycydów wpływają nierówności społeczne. Dlaczego europejskie firmy eksportują do krajów o niskim dochodzie pestycydy wycofane z użycia w UE? Jakie skutki dla zdrowia publicznego w Ameryce Południowej ma przemysłowa uprawa soi?

Czy jest między nami chemia? | Ochrona przed szkodnikami w ekologii (5/5)

Jak ekologiczni rolnicy i sadownicy chronią swoje plony? Jak w walce przeciwko szkodnikom mogą pomóc nam pasy kwietne i feromony? Jak skutecznie wspierać gospodarstwa rezygnujące z agrochemikaliów?
Czy jest między nami chemia?

Pestycydy pod lupą | Atlas pestycydów 2024 - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Artykuły z Atlasu pestycydów 2024

s.8-9_12-lekcji.jpg

12 krótkich lekcji o pestycydach w rolnictwie

Grafiki Atlasu pestycydów 2024

s.11-1_spadku zyzycia nie widac