Wszystkie publikacje programu Europa i Sprawy Międzynarodowe

Orientalizacja we współczesnej Polsce

Na Wschodzie bez zmian?

Orientalizacja jest rodzajem dyskursu służącym do „definiowania” kultur, religii, narodów lub grup społecznych poprzez użycie w negatywnym sensie pojęcia „Wschód” (Orient) wraz z przypisanymi do niego stałymi cechami i w opozycji do „Zachodu” (Okcydent). Celem raportu jest przedstawienie zjawiska orientalizacji w polskim dyskursie publicznym poprzez analizę wybranych, reprezentatywnych artykułów, prac historycznych i popularnonaukowych opublikowanych w ostatnich latach.
Widmo polexitu?

Widmo Polexitu?

Wspólny raport Instytutu Spraw Publicznych oraz Zespołu Badań Europejskich IFiS PAN, powstały we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, stanowi kompleksową analizę opinii publicznej na temat obecnego stanu relacji pomiędzy Warszawą i Brukselą oraz postrzegania procesu, który powszechnie nazywany jest polexitem.    
Czy kobiety uratują świat?

Czy kobiety uratują świat?

Opracowanie opisuje jak perspektywa kobiet jest obecnie reprezentowana w polskim życiu społeczno-politycznym, zwłaszcza w obszarze relacji międzynarodowych – w mediach, na uczelniach wyższych, w polityce czy na rynku pracy. Zwraca uwagę na to, co musiałoby się wydarzyć, żeby obraz ten zmienić, co zapewniłoby wszystkim równy dostęp do władzy, polityki, nauki i udziału w gospodarce. 
Analiza

Od imigrantów do ministrów

Pomysłodawcą i autorem raportu jest Adam Balcer -  politolog, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Debata o przynależności islamu do Europy nierzadko nacechowana jest stereotypami i uprzedzeniami, my zachęcamy do poznania liczb i faktów.

Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

Publikacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powstała przy wsparciu m.in. Fundacji im. Heinricha Bölla wskazuje, w jaki sposób, zgodnie z prawem, można w Polsce przyjmować uchodźców, zapewnić legalny pobyt i pracę czy możliwość rejestracji biznesu oraz dostęp do edukacji i pomocy społecznej.

Sprawozdanie z działalności 2014

Anglojęzyczny raport przedstawia działalność Fundacji im. Heinricha Bölla w Niemczech i 30 biurach zagranicznych na całym świecie w 2014 roku. Podejmuje różne aspekty edukacji obywatelskiej w obszarach m.in. demokracji (płci), praw człowieka, polityki europejskiej, transformacji społecznej i ekologicznej, sztuki, kultury. 

Berlińska antologia o uchodźcach

Międzynarodowy Festiwal Literacki w Berlinie i centrala Fundacji im. Heinricha Bölla zaprosiły 22 autorki i autorów z 15 krajów do zgłaszania wierszy, esejów i  utworów  prozatorskich poświęconych losom uchodżców.  Perspektywy ujęte w antologii dostępnej po angielsku i niemiecku są tak różnorodne jak osobiste motywacje i doświadczenia osób poszukujących w Europie azylu.

Percepcja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w Niemczech i w Polsce – próba oceny

W Polsce od wielu lat Ukraina jest trwałym elementem debaty, jednym z najważniejszych tematów zagranicznych. W Niemczech sytuacja przedstawiała się inaczej. Były okresy zwiększonego zainteresowania tym krajem, przede wszystkim w okresie pomarańczowej rewolucji, ale na stałe Ukraina powróciła dopiero w czasie Majdanu jesienią 2013 roku. Jak kształtowała się od tego czasu debata polityczna i medialna w obu krajach?

Znaczenie eurosceptyków w Parlamencie Europejskim nowej kadencji

Sukces eurosceptyków w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku nie przełożył się na ich wpływ na decyzje podejmowane przez tę instytucję. Dr Agnieszka Łada analizując ich dotychczasowe stanowiska i głosowania ocenia  potencjalną siłę oddziaływania tych partii na tematykę i styl politycznych dyskusji w państwach członkowskich oraz na zachowanie rządów podczas unijnych negocjacji.

Niebezpieczna gra. Władza wobec społeczeństwa w Rosji 2014

Działania władz rosyjskich wobec Ukrainy, zwłaszcza aneksja Krymu, zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez społeczeństwo rosyjskie i przyniosły duży wzrost poparcia dla prezydenta Putina. Czy jest to początek narodowego zjednoczenia wokół przywódcy i tym samym koniec sprzeciwu dużej części ludności wobec coraz bardziej autorytarnych rządów, czego wyrazem były protesty w latach 2011 i 2012? Zapraszamy do lektury raportu Grzegorza Gromadzkiego "Niebezpieczna gra" wydanego we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla i Instytutu Spraw Publicznych.

Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski

Oddajemy w Państwa ręce przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację im. H. Boella raport Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski. "Udział Polski w działaniach sojuszniczych nakłada ogromną odpowiedzialność na każdą kolejną ekipę rządzącą. Wola sprawdzenia się w roli lojalnego i sprawnego partnera nie może jednak oznaczać działania wbrew własnej konstytucji i prawom człowieka. W kwestii tajnych więzień CIA na terenie Polski potrzebujemy prawdy, która pozwoli Polsce oczyścić się z zarzutów lub rozliczyć osoby odpowiedzialne za ewentualne przewinienia. Media odgrywają ogromną rolę w dochodzeniu do tej prawdy oraz przede wszystkim w byciu instrumentem społecznej kontroli ekip rządzących i działań służb specjalnych." Wolfgang Templin

Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości

"Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości" to zbiór analiz powstałych w ramach seminarium i otwartej debaty panelowej zorganizowanych przez Green European Foundation, Fundację im. Heinricha Bölla i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie dn. 22-23.10.2012.

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji - opinie i analizy

Ostatnie dwa lata w sąsiedztwie Unii Europejskiej wskazały konieczność refleksji nad mechanizmami wsparcia dla sił i procesów demokratyzacji w naszym bliższym i dalszym sąsiedztwie. Jednym z takich nowych narzędzi na arenie europejskiej jest Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy) zainicjowany podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Rok po utworzeniu tej instytucji i na progu jego praktycznej działalności postanowiliśmy przyjrzeć się celom i pomysłom na działalności z perspektywy zarówno krajów członkowskich jak i przyszłych beneficjentów. Wynikiem kilkumiesięcznej pracy Instytutu Spraw Publicznych powstał raport "European Endowment for Democracy after lift-off. Opinions and Expectations” Aleksandra Fuksiewicza.

Raport "Relacje rządący a rządzeni w Rosji"

Oddajemy w Państwa ręce raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Hinricha Boella. Fala protestów przeciw władzy rozprzestrzeniła się w Rosji pod koniec 2011 roku. Punktem zapalnym było sfałszowanie wyborów paralamentarnych w grudniu oraz prezydencka kampania i same wybory w marcu 2012 r. Największe demonstracje na rzecz wolnych i uczciwych wyborów miały miejsce w Moskwie. Czy te wydarzenia zwiastują zmiany w relacjach między rządzącymi i rządzonymi w Rosji?